Sapagkat ang Pag-ibig ay Pagpapalaya

Sa araw na ito Sa araw na ito, sisimulan ko na Ang humakbang papalayo sa’yo. Sa araw na ito, napagtanto ko na Na hindi maaring magkurus ang ating landas Nang higit pa sa aking ninanais. Sa araw na ito, bubuksan ko na ang aking mga mata Sa katotohanan na may mga damdamin na kailangang isantabi,…

Biyernes (Friday)

May kakaibang sigla sa paligid noong Biyernes ng gabi. (There was an unusually festive atmosphere last Friday night). Tanong mo siguro, “Dahil kay Jose Mari Chan?” Hindi. Hindi ito dahil magsi-Setyembre na. (Perhaps, you’ll ask, “Is it because of *Jose Mari Chan?” No. It’s not because it’ll be September soon.) Mag-aalas siyete na nang lumabas…

Pagmumúni-muni sa Daan

Kamakailan, habang bumabyahe kami sa daan ng kasama ko, binabaybay ang mga kalye ng siyudad ng Maynila papunta sa trabaho isang Biyernes ng umaga, napadako ang usapan namin sa personal na bagay. Ayon sa kanya, hindi sya ang taong madalas nangungumusta sa mga kaibigan at kamag-anak nya, hindi dahil wala siyang pakialam sa mga ito,…

My IELTS Experience

I took and passed the International English Language Testing System or IELTS administered by the British Council in 2015. That time, I had an ongoing application for an International School in Saudi Arabia (the same period that I was taking the third level of the Foreign Service Officer Examination). My IELTS experience almost never crossed…

Persistence

I am awed at professional athletes and musicians, researchers and scientists, leaders of advocacy groups, and anyone who has maintained his/her zeal and enthusiasm in attaining his/her goals for years, despite the odds. Can you imagine training ten (10) hours or more a day going over the same routine, practicing the same movement over and…

Courage to Love

Our pet kitten, Pepper, died recently. My siblings and my daughter were heartbroken as I was. Pepper was rescued in early 2022 from our backyard in my hometown, then a teeny-weeny, thin being with scant fur, and with a meow scarcely above a whisper. I usually described those trips as somersaults of the emotions–the thrill…