Pista (Fiesta)

Ngayon ay bisperas ng pista sa aming lugar sa Albay. Sigurado, marami na naman ang abala sa paghahanda ng mga pagkain para sa pamilya at para sa bisita. Marami rin ang naglilinis ng bahay at bakuran para handa sa pagdating ng okasyon. Tuwing pista ay ipinagdiriwang ang santa o santong patron ng isang lugar sa…

Mother’s Love

It’s been almost two weeks since the world celebrated Mother’s Day. I started writing two sentences that day but work and a range of emotions didn’t allow me to go beyond that, even in the days that followed. The ideas and feelings were present, but the words were elusive. My muse left me as work…