Labor Day 2023

This post is three days late. But the thoughts expressed here were those on the 1st of May, yet I didn’t find the time to write them down. On May 1st, I felt great when I woke up, because, well, it’s a free day, a reason to celebrate! Moreover, a major diplomatic event that I…

Maligayang Araw ng mga Manggagawa

Ngayon, Mayo uno, ay ang araw ng mga manggagawa. Sa araw na ito ay nais kong magbigay pugay sa mga masisipag at matatapat na mga manggagawang Pilipino, at maging sa mga manggagawa sa iba pang panig ng mundo. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga manggagawa para mapatakbo ang isang pamayanan at ang buong bansa….