Salamat sa mga Kababayan

Dahil sa sitwasyong kinakaharap ng buong mundo ngayon, sa banta sa kalusugan na dulot ng COVID-19, may mga ipinapatupad na mga bagong pamantayan ang mga Pasuguan at Konsulado ng Pilipinas sa iba’t-ibang panig ng mundo. Kasama na rito ang pagpapatupad ng istriktong appointment system para sa mga aplikante na nangangailangan ng serbisyong konsular, pati na…