Pista (Fiesta)

Ngayon ay bisperas ng pista sa aming lugar sa Albay. Sigurado, marami na naman ang abala sa paghahanda ng mga pagkain para sa pamilya at para sa bisita. Marami rin ang naglilinis ng bahay at bakuran para handa sa pagdating ng okasyon. Tuwing pista ay ipinagdiriwang ang santa o santong patron ng isang lugar sa…