Salamat sa mga Kababayan

Dahil sa sitwasyong kinakaharap ng buong mundo ngayon, sa banta sa kalusugan na dulot ng COVID-19, may mga ipinapatupad na mga bagong pamantayan ang mga Pasuguan at Konsulado ng Pilipinas sa iba't-ibang panig ng mundo. Kasama na rito ang pagpapatupad ng istriktong appointment system para sa mga aplikante na nangangailangan ng serbisyong konsular, pati na... Continue Reading →

Missing my Paris walks

I miss walking around my neighborhood. When the French government imposed a lockdown starting on the 17th of March requiring every resident to limit their movements outside their homes, following it up with even stricter restrictions on the the 24th, to curb the spread of COVID-19 in the country, I had to stay at home,... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑